Liburutegi birtuala

Daten ararbera

Cuchí, A. (coord.), et al., Estudi d'avaluació de les necessitats de rehabilitació energètica i situacions de pobresa energètica a Santa Coloma de Gramenet. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Barcelona, 2017, 187 p. Informazio gehiago

Mattioli, G., et al., Transport poverty and fuel poverty in the UK: From analogy to comparison. Transport Policy, 2017, n. 59, 2017, p. 93-105. Informazio gehiago

Fuel poverty ed efficienza energetica. Strumenti e misure di contrasto alla precarietà energetica in Italia. AICARR, Milan, 2017, 31 p. Informazio gehiago

Aranda, F., et al., Pobresa energètica a Catalunya: reptes i dilemes. Reflexions al voltant del 1r Congrés Catalá de Pobresa Energètica. Ajuntament de Sabadell, Barcelona, 2017, 112 p. Informazio gehiago

La lutte contre la précarité énergétique en France. 80 initiatives éclairantes. Journal Resolis, 2017, n. 17, 2017, 44 p. Informazio gehiago

García, R., Pobreza energética en América Latina. CEPAL, Vitacura, 2014, 36 p. Informazio gehiago

Ayllón, S., Growing up inpoverty: children and the great recession in Spain. En: Children of austerity. Impact of the Great Recession on child poverty in rich countries. UNICEF, New York, 2017, p. 219-241. Informazio gehiago

European Federation of National Organisations working with the Homeless, Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés, Second overview of housing exclusion in Europe 2017. Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés, París, 2017, 67 p. Informazio gehiago

Defensor del Pueblo, Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica. Defensor del Pueblo, Madrid, 2017, 29 p. Informazio gehiago

Sanz, A., et al., Estudio técnico sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2016, 186 p. Informazio gehiago

Sánchez-Guevara, C., Propuesta metodológica de evaluación de la pobreza energética en España. Indicadores para la rehabilitación de viviendas. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2015, 326 p. Informazio gehiago

Grey, C.N.B., et al., Cold homes, fuel poverty and energy efficiency improvements: A longitudinal focus group approach. Indoor and Built Environment, 2017, preprint, 2017, p. 1-12. Informazio gehiago